کارشناسی فنی و حرفه ای و کاردانش کنگان
فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام کارشناسی فنی و حرفه ای و کاردانش مدیریت آموزش و پرورش کنگان 
قالب وبلاگ
 

3-1- مقررات‌ وظیفه‌ عمومی
براساس اعلام‌ رسمی‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی ‌نیروی ‌انتظامی‌ داوطلبان‌ مرد لازم ‌است‌ یكی‌ از شرایط مشروحه ذيل را دارا باشند :
(1) كارت‌ پایان‌ خدمت ‌.
(2) كارت‌ معافیت ‌کفالت‌ یا پزشكی‌ دایم‌ و یا كارت ‌معافیت‌ زمان‌ صلح‌ با فرم‌ رایانه‌ای .
(3) كارت‌ معافیت‌ موقت‌ در مدت‌ اعتبار آن ‌.
(4) پرسنل‌ شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.
(5) فارغ‌التحصیلان‌ و دانش‌آموزان‌ سال‌ آخر شاخه‌‌ فنی‌ و حرفه‌ای و شاخه كاردانش‌ متولد سال ‌1370 و بعد از آن .
تبصره‌: افراد مشمول بند 5 برای‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ دراین آزمون‌ احتیاجی‌ به‌ ارایه دفترچه‌ آماده‌ به‌ خدمت‌ ندارند، ولی‌ لازم ‌است‌ در تاریخی‌ كه‌ توسط سازمان وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ اعلام‌ می‌گردد، نسبت به تهیه دفترچه و یا اعزام به‌ خدمت‌ اقدام نمایند . بدیهی‌است‌ در صورت‌ پذیرفته ‌شدن‌ در آزمون‌ در هر مرحله‌ای ‌از خدمت‌ وظیفه، ترخیص‌ خواهند شد . در غیر این صورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و پذیرش‌ آنها در آزمون‌ سال 1389 ملغی‌ می‌گردد.
(6) ثبت نام و شرکت در آزمون براي متولدین نیمه دوم سال 1369 (1/7/1369 به بعد) که به صورت حضوری گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در یکی از رشته های شاخه فنی و حرفه‌ای و یا شاخه کاردانش اخذ نموده‌اند، با اخذ برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم سال 1389 خواهد بود، بلامانع است. این گونه افراد در صورت برخودداری از معافیت تحصیلی دانشگاهی در سال 89-1388، مجاز به شرکت در آزمون‌ سراسری‌ دوره‌ كاردانی‌ پيوسته نظام‌ جدید (آموزشكده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای و موسسات آموزش‌عالي غيردولتي - غيرانتفاعي) ‌ در سال 1389 نخواهند بود .
(7) متولدین سال‌ 1338 تا 1354 با ارایه کارت معافیت (در صورت قبولی در آموزشکده های فنی وحرفه ای و يا موسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي) .
(8) مشمولان‌ دیپلمه‌ اعزامی‌ در نیروهای‌ نظامی ‌و انتظامی‌ در هر مرحله‌ ازخدمت‌ وظیفه‌ كه‌ باشند، به‌ شرط نداشتن‌ غیبت‌ قبل‌ازاعزام‌ به ‌خدمت‌ و نداشتن‌ سابقه‌ تحصیل ‌در مقطع‌ بالاتر از دیپلم .
تبصره‌: برگه‌های‌ اعزام‌ باید فاقد مهر غیبت‌ بوده‌ و مهلت قانونی‌ اعزام‌ با تاریخ‌ شروع‌ به‌ خدمت ‌منطبق‌ باشد . بدیهی‌است‌ برادرانی‌ كه‌ با غیبت‌ به‌ خدمت‌اعزام‌ شده‌ باشند در صورت‌ قبولی‌ ترخیص‌ نخواهند شد و قبولی ایشان ملغی است .
(9) طلاب دارای کلیه شرایط لازم برای شرکت در این آزمون، به شرطی که شورای مدیریت حوزه علمیه قم ويا شوراي مديريت حوزه علميه خراسان تایید نماید که "معافیت تحصیلی در حوزه، پوششی برای ادامه تحصیل در دوره کاردانی نمی باشد و طلبه قادر است ضمن این که در حوزه به تحصیل اشتغال دارد به موازات آن در دوره کاردانی نیز تحصیل نماید"، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال تحصیل وی در دوره کاردانی بلامانع است . بدیهی است در هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه یافته اعلام نماید، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده کند و باید خود را به سازمان وظیفه عمومی محل معرفی نماید .
تبصره: افراد مشمول بند 9 قبل از ثبت نام درآزمون باید موافقتنامه مذکور را از شورای مدیریت حوزه علمیه قم و شوراي مديريت حوزه علميه خراسان دریافت دارند و هنگام قبولی در دوره کاردانی به آموزشکده فنی وحرفه‌ای و يا موسسه آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي ارائه نمایند .
(10) متعهدین‌ خدمت‌ در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها كه‌ پس‌ از انجام‌ تعهد خدمت معاف می‌باشند، درصورت ارائه‌ موافقت‌ نامه‌ از بالاترین مقام ‌وزارت‌ یا سازمان‌ متبوع . بدیهی است با شروع تحصیل، تعهد آنان قطع شده و پس‌از اتمام‌ تحصیلات‌ باید بقیه تعهدات خود را در وزارتخانه‌ و یا سازمان‌ متبوع‌ به‌ اتمام‌ برسانند .
(11) داوطلبان درحین خدمت که قبلا یک بار از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، به شرطی مجاز به‌ شركت‌ درآزمون‌ وانتخاب رشته درنيمسال اول می‌باشند كه‌ خدمت‌ وظیفه(خدمت ضرورت) آنان‌ تا پایان‌ شهریورسال‌ 1389 (31/6/89) به‌ اتمام‌ برسد.
تبصره: داوطلبانی‌ كه‌ منحصرا رشته‌های‌ تحصیلی نیم سال‌ دوم‌ سال‌تحصیلی 90- 1389 را انتخاب‌ خواهند کرد، تا شروع نیم سال دوم سال تحصیلی(30/11/89 )، باید خدمت دوره ضرورت آنان به پایان رسیده باشد .
یادآوری: افراد مشمول بند 11 و تبصره آن، در هر حال تاریخ خاتمه خدمت دوره ضرورت (برگه پایان خدمت) آنها الزاماً باید قبل از مهر ماه سال 1389 برای پذیرفته شدگان نیم سال اول و بهمن ماه سال 1389 برای پذیرفته شدگان نیم سال دوم باشد .
(12) دانشجویان‌ انصرافی‌ و اخراجي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور (اعم از دولتي و غيردولتي مصوب) كه ‌از معافیت‌ تحصیلی ‌استفاده‌ كرده‌اند، لازم ‌است‌ پس ‌از انصراف‌ قطعی ‌از تحصیل‌، خود را برای ‌اعزام‌ به ‌خدمت‌، به‌ حوزه‌های وظیفه‌ عمومی‌ معرفی‌ و به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ پس‌از انجام‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ (خدمت ‌ضرورت‌) اجازه‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌های‌ بعدی ‌را خواهند داشت.
(13)‌ هیچ‌ داوطلبی‌ با استفاده ‌از معافیت‌ تحصیلی‌ از سایر مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ (اعم ‌از دولتی‌ و غیردولتی‌ مصوب)، اجازه‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سال‌ 1389 را نخواهد داشت. بدیهی است برای ثبت نام و شرکت در آزمون باید مطابق بند " 12 " اقدام نمایند .
(14) سقف سنوات تحصیل در دوره کاردانی حداکثر 3 سال می‌باشد . بدیهی است دانشجویانی که طی مدت فوق موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد .
(15) کلیه ضوابط و مقررات وظیفه عمومی به شرح مندرج در بند های فوق و تبصره های آن عینأ برای كليه داوطلبان (اعم از متمركز و نيمه متمركز) آزمون‌ سال‌1389 معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد .
* یادآوری هاي مهم
(1) افرادی که دارای گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ویا دیپلم کامل متوسطه نظام جدید یا قدیم نظري می‌باشند اجازه ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند و در صورت شرکت متخلف شناخته شده و در هر مرحله از تحصیل که باشند قبولی آنان ملغی و از ادامه تحصیل آنها ممانت بعمل آمده و ملزم به پرداخت غرامت خواهند بود .
(2) پذیرفته شدگان دوره ی روزانه آزمون‌ كاردانی‌ نظام‌ جدید آموزشكده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ سال 1388 (اعم از متمرکز و نيمه‌متمرکز) که ثبت‌ نام‌ نموده ‌و مشغول‌ به‌ تحصیل‌ شده‌اند، اجازه ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در این‌ آزمون‌ را ندارند.
(3) پذیرفته شدگان آزمون‌ كاردانی‌ نظام‌ جدید آموزشكده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ سال 1388و قبل‌ از آن‌، چنانچه‌ تاكنون‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ ثبت‌ نام ‌ننموده‌ و مشغول‌ به‌ تحصیل‌ نشده‌اند، در صورت‌ دارا بودن‌ شرایط مندرج‌ در دفترچه راهنما، اجازه ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در این‌ آزمون‌ را دارند .
(4) دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم) آموزشكده هاي فني و حرفه اي که از معافیت تحصیلی استفاده
نمی‌کنند، می‌توانند بدون انصراف از تحصیل در این آزمون‌ ثبت‌ نام ‌و شركت‌ نمایند . بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در کد رشته قبولی جدید، لازم است فرم مخصوص انصراف قطعی خود را از ادامه تحصيل در كدرشته قبلي اعلام نموده و گواهی مربوط را به مرکز ذیربط ارایه نمایند. لازم به توضیح است این دسته از داوطلبان پس از انصراف قطعی اجازه بازگشت و ادامه تحصیل در کد رشته قبولی قبلی خود را نخواهند داشت .
يادآور مي‌شود محل جديد تحصیل، سوابق‌ تحصیلی‌ محل‌ قبلی این گونه دانشجویان‌ را مطابق‌ ماده‌ 63 آئین‌نامه‌ آموزشی‌ مورد بررسی‌ و واحدهای‌ درسی‌ قابل‌ قبول‌ را مشخص‌ و خواهد پذیرفت .
(5) دانشجویان‌ دوره‌‌ های شبانه (نوبت دوم) آموزشكده هاي فني و حرفه اي که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون، الزامأ باید پس از انصراف قطعی از تحصیل، خود را به حوزه های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند . بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظیفه اجازه ثبت نام و شرکت در این آزمون را خواهند داشت .
(6) دانشجویان‌ اخراجی موضوع ماده 29 آیین نامه آموزشی نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس‌ ازتسویه‌ حساب‌ كامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین اداره‌ كل‌ امور دانشجویان‌ داخل ‌و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ودرصورت‌‌نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظیفه‌ ( برای‌ برادران) اجازه ثبت نام در این آزمون را خواهند داشت . بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند كلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یك‌ جا به‌ انجام‌ برسانند.
(7) با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، آن دسته از داوطلبانی که قبلا با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده اند، مجاز به شرکت و انتخاب دوره روزانه مجاز به شركت در اين آزمون نمي‌باشند. اين قبيل از داوطلبان درصورت تمايل مي‌توانند براي رشته‌هاي موسسات غيرانتفاعي متقاضي شوند و يا در صورت قبولي در دوره روزانه بايد برابر ضوابط مربوط با پرداخت شهريه ادامه تحصيل نمايند.

2- سهمیه‌ داوطلبان شاهد و ايثارگر
هر يك‌ از داوطلبان ‌متقاضي‌ سهميه شاهد و ايثارگر مي‌توانند بر اساس‌ شرايط خود ‌در بندهاي‌ «الف‌» و «ب» ذيل‌‌، متقاضي‌ استفاده از سهميه‌ شوند.
الف‌) رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي‌ ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسيجي ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ از تاريخ‌ 31/6/1359 لغايت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالي‌ يا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملياتي ‌جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گيرد.
تذكر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در بند 10 قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايد.
تبصره‌1: مناطق‌ عملياتي‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ تعيين‌ مي‌شود.
تبصره‌2: مدت‌ حضور يا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظيفه‌ و همچنين‌ تعهدات‌ و مأموريت‌هاي‌ خدمتي‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي‌ نظامي‌ در جبهه‌ و نيز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، حضور داوطلبانه‌ تلقي‌ نمي‌شود.
تبصره 3: بسيجيان فعال و عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي شوند.
تبصره 4: فرزندان و همسران رزمندگان (داوطلباني كه پدر، يا مادر و يا همسر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي باشند) مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي باشند.
ب‌) جانبازان‌ 25 تا 69%‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين و اسرا و جانبازان 70% و بالاتر و خانواد شهدا (خواهر،برادر، پدر و مادر شهيد) ‌براي ‌استفاده‌ از سهميه مربوط بايد بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند ذيل‌ اقدام‌ كنند.
- اين قبيل داوطلبان بايستي ضمن مراجعه به سايت اينترنتي ايثار به نشاني: www.isaar.ir با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوط كد 12 رقمي رهگيري دريافت دارند و آن را در بند 10 قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايد.پس از آن ضمن مراجعه مجدد به سايت ايثار، در قسمت پيگيري سهميه از وضعيت تاييد و يا عدم تاييد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هر گونه مشكل با شماره
تلفن هاي مندرج در سايت ايثار (سامانه تاييد سهميه) تماس حاصل نمايند.
تبصره: كد رهگيري 12 رقمي ارگان هاي استفاده كننده از سهميه شاهد و رزمندگان براي هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان بايد براي هر آزمون، كدرهگيري جديد از ارگان ذيربط دريافت دارند.
تذكرات مهم:
- داوطلبان استفاده كننده از سهميه ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي، در صورت عدم تاييد سهميه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشكيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند.
- داوطلبان استفاده كننده از سهميه‌هاي ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران در صورت عدم تاييد سهميه منحصراً بايد به سايت ايثارگر به نشاني www.isaar.ir جهت رفع مشكل خود مراجعه نمايند و از مراجعه به واحدهاي ذيربط خودداري نمايند.
- آندسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد و ايثار گر، از سال 1384 به بعد در آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه‌اي پذيرفته شده‌اند اعم از اينكه، از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت نام كرده و يا نكرده باشند،براساس آيين‌نامه اجرايي قانون سهميه رزمندگان حق استفاده مجدد از سهميه مذكور را در آزمون نخواهند داشت.
3 - شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي:
داوطلبان غير ايراني شركت كننده در آزمون‌ دوره‌‌هاي كاردانی‌ نظام‌ جدید (آموزشكده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي) سال 1389 علاوه بردارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - دارا بودن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر به شرح ذيل:
- گذرنامه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار.
- دفترچه پناهندگي سياسي صادره از نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
- كارت هويت ويژه اتباع غير ايراني داراي اعتبار در سال 1389 صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
- برگ خروج از کشور مدت دار مرحله چهارم آمایش، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
ب - دارا بودن معدل كل دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش حداقل 14 از 20 . بدیهی است درصورت قبولی اینگونه داوطلبان، چنانچه معدل ایشان كمتر از 14 باشد از آنان ثبت نام نخواهد شد و قبولی ایشان ملغی خواهد گرديد.
ج - پذيرش اتباع غيرايراني در رشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسلامي ايران نمايد، ممنوع مي‌باشد.
د - به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي و آن دسته از داوطلبان پذيرفته شده كه بنا به دلايل موجه قادر به عزيمت به كشور متبوع خود نباشند ثبت نام و ادامه تحصيل ساير پذيرفته شدگان منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه با رواديد تحصيلي معتبر مي باشد. بنابر اين ورودي هاي واجد شرايط قانوني كه داراي گذرنامه تحصيلي نمي باشند برابر شيوه نامه اي كه توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و به مراكز ابلاغ خواهد شد، پذيرش اوليه شده و در اولين نيمسال تحصيلي به آنان مرخصي بدون احتساب در سنوات اعطا
مي گردد. بديهي است پس از انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و صدور گذرنامه و اخذ رواديد تحصيلي در نيمسال بعدي طبق ضوابط از دانشجو ثبت نام قطعي بعمل خواهد آمد.
هـ - فقط اتباع غير ايراني مقيم جمهوري اسلامي ايران مجاز به شركت در اين آزمون مي‌باشند.
و - كليه پذيرفته شدگان غير ايراني در دوره هاي روزانه ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي بر اساس ضوابط
مي باشند.
ز- جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص اقامت خانواده پذيرفته شدگان (به استثناي همسر و فرزندان داراي اقامت قانوني دانشجو) ندارد.
ح- كليه اتباع خارجي متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعلام شده، لازم است نسبت به تكميل فرم مخصوص اتباع خارجي كه در سايت سازمان و نشريه پيك سنجش مورخ 14/4/89 درج خواهد شد اقدام نموده و همچنين در زمان ثبت‌نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطلاعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 13 رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي‌بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 13 تقاضانامه ثبت‌نام، پيش‌بيني شده است درج نمايند.
ط- اتباع غير ايراني منحصرا مي بايست محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط فوق و رعايت مناطق ممنوعه تحصيل براي اين افراد (مندرج در دفترچه راهنما) تعيين نمايند. در غير اينصورت قبولي آنان كان لم يكن تلقي گرديده و از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
* تذكرات مهم:
1) اقامت اتباع غير ايراني در استان‌هاي تهران و قم بلامانع مي‌باشد.
2) ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مناطق فوق، شامل ساكنين مهمانشهرهاي ويژه اتباع خارجي مستقر در اين مناطق و همچنين اتباع بيگانه مقيم، كه با زنان ايراني ازدواج نموده‌اند و ثبت ازدواج آنان به تأييد وزارت كشور رسيده است، نمي‌گردد.
3) ثبت‌نام و ادامه تحصيل آن دسته از دانش‌آموزان و سوادآموزان خارجي كه بنا به دلائل موجه مجاز به اقامت در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي مي‌باشند، صرفاً بر اساس معرفي‌نامه اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري (استان ممنوعه براي اسكان و اقامت اتباع خارجي) و بر مبناي يكي از مدارك اقامتي مندرج در بند الف اين شيوه نامه انجام مي‌پذيرد.
4- ضوابط تحصيل‌ در مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي:‌
الف) در آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديدموسسات آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي سال 1389، موسسات غيرانتفاعي - غيردولتي در 27 رشته‌امتحاني شامل : الکترونیک - كد11، الکتروتکنیك - كد12، کامپیوتر(نرم افزار) - كد14، ساخت و تولید - كد15، نقشه‌کشی عمومی - كد16، مکانیک خودرو - كد17، صنایع فلزی - كد18، تأسیسات - كد19، صنایع چوب و کاغذ - كد20، ساختمان (كارهاي عمومي ساختمان)- كد22، نقشه‌کشی معماری - كد23، نقشه‌برداری - كد24، صنایع شیمیایی - كد25، متالورژی - كد27، الکترونیک و مخابرات دریایی - كد31، حسابداری بازرگانی - كد33، امور اداری - كد34، کودکیاری - كد35، مدیریت خانواده - كد36، طراحی و دوخت - كد37، تربیت بدنی - كد38، گرافیک - كد39، هنرهای تجسمی - كد40، امور دامی - كد43، امور زراعی وباغی - كد48، ماشین‌های کشاورزی - كد50، صنایع غذایی - كد51 دانشجو پذيرش خواهند نمود.
ب) نظام‌ درسي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي‌ نظام‌ واحدي‌ و براساس‌ نظام‌ آموزشي‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ خواهد بود و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ مدرك‌ مربوط برابر ضوابط وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ اعطا خواهد شد و از پذيرفته‌شدگان براساس جدول مندرج در دفترچه راهنما شهريه‌ اخذ خواهد شد.
ج) براي‌ دانشجويان‌ مرد كه‌ از نظر خدمت‌ وظيفه‌ عمومي‌ منع‌ قانوني‌ نداشته‌ باشند، معافيت‌ تحصيلي‌ صادر خواهد شد و داوطلباني‌ كه‌ هم‌اكنون‌ مشغول‌ خدمت‌ مي‌باشند در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ و نداشتن‌ غيبت‌ قبل‌ از اعزام‌ به‌ خدمت‌، ترخيص‌ خواهند شد.
د) مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي‌ هيچگونه‌ تعهدي‌ در قبال‌ تهيه‌ و تأمين‌ مسكن‌، خوابگاه‌ و غذاي‌ دانشجويان‌ ندارند.
ه‍‌) دانشجويان‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي‌ تابع‌ مقررات‌ آموزشي‌ دانشجويان‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ مي‌باشند، مگر در مواردي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ طرح‌ ايجاد مؤسسات‌ ذيربط مستثني‌ شده‌ است‌.
و) دانشجويان‌ مي‌توانند از وام‌ تحصيلي‌ مطابق‌ با آيين‌نامه‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و در صورت‌ تخصيص‌ بودجه‌ استفاده‌ نمايند.
ز) انتقال و تغيير رشته دانشجويان در صورت موافقت اين موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي، منحصراً به مؤسسات غيرانتفاعي با رعايت ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط امكان‌پذير خواهد بود.
ضوابط گزينش‌ و انتخاب‌ رشته مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي‌:
داوطلباني‌ كه‌ با علامتگذاري‌ بند مربوط در تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اينترنتي، با توجه به رشته‌هاي مندرج در قسمت الف بند 4 (همين بند) علاقه‌مندي‌ خود را به‌ انتخاب رشته و شركت‌ در گزينش‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي‌ اعلام‌ مي‌نمايند، مي‌توانند رشته‌ يا رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مورد علاقه‌ خود را از جداول كد رشته محل‌ها مندرج در دفترچه راهنما استخراج و به همراه ساير كدرشته‌محلهاي انتخابي در هر اولويتي كه تمايل دارند (از اولويت 1 تا 50) در فرم تقاضانامه ثبت‌نامي درج نمايند.

5- ثبت‌نام‌ برای‌ شركت‌ در آزمون‌
ثبت‌نام براي شركت در آزمون ورودي دوره هاي پيوسته كارداني نظام جديد (آموزشكده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي) سال 1389 از روز سه شنبه 15/4/89 آغاز و در پايان روز سه شنبه 22/4/89 پايان مي‌پذيرد و منحصراً به يكي از دو روش ذيل و از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org امكان‌پذير است. لذا داوطلبان لازم است به يكي از دو روش پرداخت اينترنتي و مراجعه به دفاتر پستي، كه در ذيل توضيح داده شده است، اقدامات لازم را بعمل آورند.
الف ـ روش اول (پرداخت الكترونيكي):
(1) مراجعه به سايت اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org
(2) دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از طريق سايت سازمان.
(3) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.
(4) با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
تبصره 1- چنانچه داوطلبي ، با توجه به رشته‌هاي مندرج در قسمت الف بند 4 (اين اطلاعيه) علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مي‌باشد، لازم است نسبت به پرداخت مبلغ
000/15(پانزده هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق به عنوان علاقه‌مندي به انتخاب شركت در گزينش موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي ، اقدام نمايد.
ب ـ روش دوم (مراجعه به دفاتر پستي):
(1) مراجعه به دفاتر پستي براي تهيه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و كارت یا کارت‌های اعتباری به تعداد مورد نیاز.
(2) پرداخت مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج هزار) ريال بابت دريافت يك كارت اعتباري ثبت‌نام و دفترچه راهنماي شركت در آزمون.
تبصره 1- چنانچه داوطلبي با توجه به رشته‌هاي مندرج در قسمت الف بند 4 (اين اطلاعيه) علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي نیز باشد لازم است مبلغ 000/ 15 (پانزده هزار) ريال به دفتر پستي پرداخت و نسبت به دريافت يك كارت اعتباري علاقمندي اقدام نمايد.
تبصره 2- مبلغ 000/6 (شش هزار) ريال بابت هزينه توزيع دفترچه راهنما و كارت اعتباري ثبت‌نام نيز توسط دفترپستي، از داوطلب دريافت مي‌گردد.
(3) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط آزمون داوطلب بايد از روز سه‌شنبه 15/4/89 لغايت ساعت 24 روز سه شنبه 22/4/89 با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به تكميل تقاضانامه الكترونيكي ثبت‌نام اقدام نمايد. لازم به توضيح است كه دفترچه راهنما و همچنين نحوة ورود به سايت براي ثبت‌نام و اقدامات لازم براي انجام ثبت‌نام اينترنتي در سايت سازمان قرار داده می شود.
6-تاريخ و زمان پرينت كارت اينترنتي و برگزاري آزمون
الف : بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده داوطلبان از تاريخ 23/6/89 لغايت 25/6/89 با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به پرينت كارت و برگ راهنماي ورود به جلسه آزمون اقدام
مي نمايند.
تذكر مهم: به داوطلبان اكيدا" توصيه مي شود كه كارت اعتباري خود را بهمراه كد رهگيري كه بعد از ثبت نام به داوطلب داده مي شود نزد خود نگهداري كنند تا در زمان پرينت كارت ورود به جلسه آزمون دچار مشكل نشوند.
ب – آزمون ورودي دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد (آموزشكده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي) سال 1389 بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده ان شاءا... در صبح و بعدازظهر روز جمعه 26/6/89 برگزار خواهد شد، به ديگر سخن داوطلبان برخي از كد رشته هاي امتحاني در صبح جمعه 26/6/89 و بقيه داوطلبان در بعد از ظهر جمعه 26/6/89در آزمون كد رشته امتحاني مربوط شركت مي كنند.
ضمناً به اطلاع مي‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در اين باره از اين تاريخ لغايت 22/4/89 همه روزه (بجز ايام تعطيل ) در وقت اداري آماده پاسخگويي به سوالات مي باشد لذا داوطلبان گرامي به منظور پاسخگويي به سوالات خود مي توانند فقط با شماره تلفن هاي 88923595 تا 88923599 تماس و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

    روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

کارشناسی فنی و حرفه ای و کاردانش اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان  

 

 

[ دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ ] [ ۱۲:۱۹ بعد از ظهر ] [ موسی احمدی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام توسط کارشناسی کاردانش و فنی و حرفه ای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کنگان در تاریخ 31/2/87ایجاد گردیده است .

مدرسه قطعه ای از بهشت است که خدا به زمین بخشیده است و معلم پارچه زربفتی است با تار محبت و پود علم. معلمی هنر است , معلمی عشقی است الهی و آسمانی , تا خدا بوده و هست , معلم بوده و هست و هر روز روز معلم است .
امکانات وب